Jakie wypadki w placówkach edukacyjnych podlegają ubezpieczeniu szkolnemu? Kiedy należy się odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?

ubezpieczenie-szkolne-jakie-wypadki

Skręcenie kostki na WF-ie, złamanie ręki podczas niefortunnego upadku na korytarzu szkolnym i jednocześnie potłuczenie okularów po upadku ze schodów albo doznanie dowolnego urazu podczas drogi ze szkoły lub na wycieczce szkolnej – takie i inne sytuacje są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia szkolnego. Sprawdź też, jakie wypadki, do których może dojść w szkole i innego rodzaju placówkach edukacyjnych, podlegają NNW dla dziecka.

Zakres ubezpieczenia NNW szkolnego – ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Podstawowe ubezpieczenie NNW dziecka obejmuje najczęściej w ramach zakresu ochrony konsekwencje finansowe związane z  uszkodzeniem ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,chorobą dziecka lub wypadkiem, w tym pobyty w szpitalu. Jednak z uwagi na to, że takie ubezpieczenie nie jest zaliczane do grona obowiązkowych, jak np. OC komunikacyjne, to towarzystwa mogą dowolnie kształtować Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Na przykład ubezpieczenie dziecka w UNIQA zapewnia szeroki zakres ochrony, opisany na stronie: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-dziecka/. Wskazano w nim, że w sytuacji, gdy np. u dziecka zdiagnozowane zostanie poważne zachorowanie, to ubezpieczenie zapewni wypłatę świadczenia.

Natomiast stricte ubezpieczenie szkolne w UNIQA (https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-szkolne/) to standardowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które chroni przed skutkami uszkodzenia ciała lub w przypadku śmierci. W obu przypadkach polisa obejmuje 12 miesięcy obowiązywania ubezpieczenia NNW szkolnego dla dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat.

Jakie wypadki obejmuje ubezpieczenie szkolne?

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie szkolne NNW dziecka czy nastolatka może obejmować inne zdarzenia, które spowodują przejęcie odpowiedzialności odszkodowawczej przez towarzystwo. Mogą być to wypadki, do których dochodzi:

 • w szkole i poza nią, także w drodze do szkoły, w domu, na wycieczce szkolnej czy na wakacjach,
 • w związku z wyczynowym uprawianiem sportu (w przypadku towarzystwa UNIQA nie trzeba przy tym wnosić dodatkowej składki).

W ramach ubezpieczenia szkolnego NNW mamy do czynienia z ubezpieczeniem ochronnym, które daje możliwość uzyskania świadczenia dla dzieci i młodzieży w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?

Można ubiegać się o nie zawsze wtedy, gdy dziecko ulegnie wypadkowi. Towarzystwo może wypłacić odszkodowanie zarówno za uszkodzenie ciała, jak i za pobyt w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, a także świadczenie w postaci zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia taka polisa umożliwi po zgłoszeniu szkody powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku uzyskanie odszkodowania, jeśli doszło do niej w trakcie trwania okresu ochrony. Do tego ubezpieczony musi doznać uszkodzenia ciała wskazanego w tabeli umieszczonej w OWU. Znajdują się w niej:

 • uszkodzenia głowy,
 • uszkodzenia twarzy,
 • uszkodzenia narządu wzroku,
 • pourazowe uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku,
 • uszkodzenia narządu słuchu,
 • uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa,
 • uszkodzenia narządów moczowo-płciowych,
 • uszkodzenia brzucha i ich następstwa,
 • uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa,
 • uszkodzenia kończyny górnej,
 • uszkodzenia miednicy,
 • uszkodzenia kończyny dolnej,
 • porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych,
 • ostre zatrucia i ich następstwa,
 • odmrożenia.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości, która stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, jaki wynika z tabeli dla danego rodzaju uszkodzenia ciała. Nie będzie jednak należne z takiej polisy świadczenie za zniszczenie mienia, a ubezpieczenie szkolne może być powiększone o OC w życiu prywatnym, choć jedynie dla dzieci w wieku od 13 do 26 lat. W takim przypadku przysługują z niego jednorazowe odszkodowania - świadczenia z tytułu zniszczenia przez dziecko np. mienia szkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *