Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DZIECKA przy rodzicu po urodzeniu ubezpieczenie dziecka

Wiele pytań rodziców dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po urodzeniu? Czy mogą być objęci ubezpieczeniem przy rodzicu? Czy trzeba wypełniać jakieś dokumenty? Na większość z tych pytań odpowiedź jest TAK – a szczegóły poniżej.

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. pracownicy) mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Członkami rodziny są następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonek,
  • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

ubezpieczenie zdrowotne dziecka ZUSNiezbędne dokumenty do zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po urodzeniu:

ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

Formularz można pobrać ze strony internetowej tutaj: zgłoszenie dziecka – ubezpieczenie zdrowtne  – oczywiście każda księgowa ma taki dokument w swoim programie płatnik  i to właśnie księgowość zgłasza dziecko po urodzeniu do ZUSu pracownika -rodzica.

Pamiętajcie – wyjeżdżając w zagraniczną podróż z dzieckiem warto zaopatrzyć się w tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dodatkowe ubezpieczenie turystyczne dziecka – może to uchronić nas przed masą kłopotów i niepotrzebnych wydatków.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DZIECKA przy rodzicu po urodzeniu ubezpieczenie dziecka

2 comments

Leave Comment