Jak skorzystać z pomocy ubezpieczyciela w przypadku awarii samochodu za granicą? Ubezpieczenie auta na wyjazd za granicę

ubezpieczenie auta na wyjazd za granice oc assistance

Wyjazd samochodem za granicę na krótką wycieczkę czy dłuższe wakacje to plan, który ma wielu Polaków na letnie wczasy. Na przykład Chorwacja czy Włochy leżą na tyle blisko polskich granic, że organizacja urlopu zagranicznego z dojazdem autem nie jest trudna do realizacji. Jednak trzeba mieć zawsze na uwadze to, że za granicą może dojść do awarii samochodu. Co wtedy? Jak sobie poradzić?

Ubezpieczenie auta na wyjazd – polskie OC wystarczy?

Każdy samochód, który podlega rejestracji, musi być ubezpieczony w ramach obowiązkowego OC. To ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni ono kierowców przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód majątkowych i osobowych spowodowanych w ruchu drogowym ubezpieczonym pojazdem.

Ubezpieczenie samochodu OC (https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-oc/) funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale i poza naszymi granicami. W zależności, gdzie wybierasz się za granicę własnym autem, polskie OC będzie wystarczające lub nie. Takie ubezpieczenie samochodu na czas podróży zagranicznej wystarczy, jeśli wybierasz się do jednego z państw UE, a także krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wśród nich są również popularne Chorwacja czy Włochy.

Jednak już podczas podróży samochodem do Albanii, Azerbejdżanu, Izraela, Iranu, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Turcji, Tunezji czy na Ukrainę polska polisa OC nie wystarczy. W krajach tych potrzebna jest Zielona Karta. W wielu przypadkach ubezpieczyciel wyda ją bezpłatnie, nawet od ręki, na wniosek klienta. To Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający, że pojazd jest objęty ubezpieczeniem OC. Zabezpiecza on kierującego ubezpieczonym pojazdem przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu poza granicami kraju.

Natomiast jeśli dojdzie do awarii samochodu za granicą, własne OC czy Zielona Karta nic nie daje właścicielowi pojazdu. W takim przypadku warto mieć ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenie assistance – przed czym chroni?

Podczas wybierania fakultatywnych polis kalkulator ubezpieczenia samochodu (https://www.uniqa.pl/quote/start) może zaproponować wybór pakietu assistance. Co to za ubezpieczenie? To polisa, która zapewni Ci ochronę podczas różnego rodzaju zdarzeń, do jakich może dojść w związku z korzystaniem z auta, m.in. awarii. Pomoc ubezpieczyciela może mieć różny zakres i obejmować np. holowanie samochodu, transport kierowcy i pasażerów, wynajęcie hotelu czy naprawę auta na miejscu zdarzenia. Co istotne, podczas wyboru assistance należy sprawdzić zakres terytorialny jego obowiązywania. Jeśli wybierasz się np. na wakacje do Chorwacji czy na Węgry, skontroluj, czy wybrane i wykupione przez Ciebie assistance będzie tam funkcjonowało i w jakim zakresie.

Jak skorzystać z pomocy ubezpieczyciela przy awarii auta na wyjeździe za granicą?

Załóżmy, że za granicą dojdzie do awarii układu hamulcowego, w wyniku czego dla własnego bezpieczeństwa będziesz musiał zatrzymać pojazd. Znajdujesz się za granicą, ale jeśli masz pakiet assistance, możesz liczyć na pomoc ze strony swojego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W zależności od tego, gdzie masz wykupiony assistance, musisz skontaktować się z ubezpieczycielem. Na przykład firma UNIQA informuje, że jest dostępna dla swoich klientów 24 godziny na dobę i zawsze zorganizuje pomoc. Wystarczy zadzwonić pod wskazany w polisie assistance numer telefonu. Konsultant ubezpieczyciela zada pytania dotyczące numeru polisy assistance, danych osobowych kierowcy czy też miejsca i rodzaju zdarzenia. Jeśli np. pojazd uległ awarii za granicą i jest unieruchomiony, ubezpieczyciel zorganizuje holowanie. W przypadku zdarzenia za granicą w pakiecie assistance może być ustanowiony limit kilometrów.

Niewykluczone, że w ramach assistance będziesz mieć też zapewnione wynajęcie samochodu zastępczego, który pozwoli na kontynuowanie podróży zagranicznej. Zależy to więc od warunków ubezpieczenia. Z uwagi na szeroki zakres ochrony warto rozważyć możliwość wykupienia assistance na wakacje, choćby i krótkoterminowego, a nie na cały rok. Natomiast taka polisa może się przydać również w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *