Wypadki samochodowe a proces likwidacji szkody: jak przebiega i czego spodziewać się od ubezpieczyciela?

zgłoszenie szkody ubezpieczenie
Kiedy dojdzie do wypadku drogowego, poszkodowany będzie domagać się odszkodowania z OC sprawcy. Procedurę tę określa się mianem likwidacji szkody. Jak to wygląda w praktyce? Jak szkody likwidowane są z AC lub assistance?

Proces likwidacji szkody z OC, AC i assistance

Szkodę z polisy OC można zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy w ciągu 3 lat od dnia jej powstania czy od chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o zdarzeniu oraz nie później niż 10 lat po zaistnieniu zdarzenia. Na stronach ubezpieczycieli najczęściej są już elektroniczne formularze służące do zgłaszania szkód, nie tylko z ubezpieczenia OC, ale i AC. Można tam znaleźć również dokładną instrukcję informowania o zdarzeniach z polisy OC, AC albo zgłoszenia w ramach assistance, takiego jak awaria samochodu za granicą lub w kraju.

Zwykle zgłoszenia szkody z ubezpieczeń komunikacyjnych można dokonać na kilka sposobów akceptowalnych przez towarzystwo, a więc najczęściej:

 • telefonicznie,
 • mailowo,
 • elektronicznie,
 • pisemnie,
 • osobiście w oddziale towarzystwa.

zgłoszenie szkody komunikacyjnej ubezpieczenie

Etapy likwidacji szkody z OC

Ubezpieczyciele po zgłoszeniu szkody z OC rozpoczynają proces jej likwidacji. Można wymienić kilka etapów tych działań, które powinny być zgodne z wytycznymi wskazanymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” opracowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Etapy te to:
 •          zgłoszenie szkody,
 •          wycena szkody – na podstawie zgromadzonej dokumentacji lub wyceny rzeczoznawcy,
 •          likwidacja szkody – naprawa samochodu w warsztacie lub rekompensata w formie odpowiedniej sumy pieniężnej
Ubezpieczyciele zobowiązani są na mocy istniejących przepisów do wypłaty odszkodowania poszkodowanym w terminie 30 dni. Okres ten liczony jest od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. Łącznie na zamknięcie całej sprawy, np. z wypłatą bezspornej części odszkodowania i pozostałej kwoty, ubezpieczyciele mają, poza wyjątkami, 90 dni.

Gdzie zgłosić szkodę komunikacyjną? Do swojego ubezpieczyciela czy ubezpieczyciela sprawcy?

Poszkodowani w kolizjach i wypadkach drogowych powinni możliwie w jak najkrótszym czasie zgłosić szkodę do towarzystwa. Mogą ubiegać się o należne im odszkodowanie z polisy OC sprawcy, ale w wielu przypadkach będą uprawnieni do zgłoszenia szkody komunikacyjnej w swoim towarzystwie, w którym skorzystali z kalkulatora OC AC (https://www.uniqa.pl/quote/start) oraz wykupili stosowne ubezpieczenie samochodu, w tym ubezpieczenie OC online (https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-oc/). Możliwe jest zgłoszenie bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela szkody, pod warunkiem, że daje on taką możliwość, czyli uczestniczy w systemie BLS – Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Taka opcja dotyczy tylko szkód powstałych w wyniku kolizji dwóch pojazdów, gdy sprawca zdarzenia jest znany i ma ważną polisę OC w towarzystwie prowadzącym działalność na terenie kraju. W takim wypadku żaden z uczestników nie może odnieść szkód osobowych – obrażeń ciała, zaś wartość szkody do likwidacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Przy zgłaszaniu szkody z OC sprawcy w swoim towarzystwie przez system BLS należy przekazać informacje:

 •         numer polisy OC sprawcy,
 •         numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy,
 •         opis okoliczności zdarzenia,
 •         dane z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu poszkodowanego,
 •         dane teleadresowe osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia,
 •         dane teleadresowe właściciela/właścicieli pojazdu poszkodowanego,
 •         numer konta bankowego, na które ma zostać przekazane odszkodowanie,
 •         oświadczenie o zdarzeniu drogowym wypełnione na miejscu kolizji.
Ostatni z wymienionych dokumentów może nie być konieczny, jeśli na miejsce wypadku została wezwana Policja – wówczas towarzystwo będzie bazowało przy likwidacji szkody na notatce służb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *