Urlop macierzyński i wychowawczy, – sprawdź co i jak?

urlop macierzyński ile opinie wychowawczy

Przygotowujecie się do roli matki i ojca? Wasza pociecha przyszła już na świat, a Wy nie wiecie, jaki urlop Wam przysługuje? Rozwiewamy wątpliwości.

Niemal wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że w związku z narodzinami dziecka mogą liczyć na pewien rodzaj pomocy od państwa i urlop w pracy. Nie każdy jednak potrafi określić, ile czasu może trwać taki urlop, kto może go dostać i na jakich zasadach. Warto więc poznać podstawowe zasady przyznawania i wykorzystywania tego świadczenia, co pozwoli uniknąć nieporozumień i stresu.

Czym jest urlop macierzyński i ile trwa?

To podstawowa forma pomocy rodzicom. Komu przysługuje? Każdemu, kto posiada umowę o pracę lub opłaca składki chorobowe w ramach umowy zlecenie czy też dobrowolnie, a od niedawna także bezrobotnym, studentom czy pracującym na umowę o dzieło. Urlop macierzyński trwa łącznie 20 tygodni (w przypadku ciąży mnogiej okres proporcjonalnie się wydłuża). Świadczenie otrzymuje tylko jedna osoba. Urlop jest obowiązkowy, nie można się go zrzec. 14 tygodni po porodzie obligatoryjnie przypada matce, resztę może wykorzystać ojciec. Istnieje też możliwość wykorzystania puli 6 z 20 tygodni jeszcze przed porodem. Urlop macierzyński przysługuje także rodzicom adopcyjnym. Wniosek o udzielenie urlopu można składać najpóźniej do 21. dnia po porodzie.

wychowawczy urlop macierzyński ile trwa wynagrodzenie

Czym jest urlop rodzicielski i ile trwa?

To dodatkowy urlop przysługujący rodzicom dziecka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Nie jest on jednak obowiązkowy. Może być też dzielony przez matkę i ojca po równo. Maksymalnie okres urlopu może wynosić 32 tygodnie (odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). Może z niego też skorzystać oboje rodziców naraz – wówczas skraca się do połowy – 16 tygodni. Urlop rodzicielski musi się zacząć bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale nie musi być wykorzystany w całości od razu. Można podzielić go nawet na 4 części, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie, można rozłożyć je do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. W trakcie urlopu rodzicielskiego zarówno mama, jak i tata mogą podjąć pracę na pół etatu, a otrzymają wówczas proporcjonalne przedłużenie urlopu. Jeśli będą pracować w ten sposób przez 4 tygodnie podczas urlopu, wydłuży się on o 2 tygodnie itd.

Ile wynosi świadczenie w ramach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Jeśli ktoś posiada niewielkie dochody i wysokość świadczenia wyniosłaby mniej niż 1000 zł, otrzyma wyrównanie do tej kwoty. W innych wypadkach świadczenie podzielone zostanie – zależnie od woli – w następujący sposób – 100% pensji podczas pierwszych 26 tygodni i 60% podczas kolejnych 26 tygodni lub 80% przez cały okres trwania obu urlopów. W obu wypadkach otrzymujemy więc tyle samo, tylko inaczej rozłożone w czasie. Wyjątkiem jest sytuacja osób zarabiających kwoty kwalifikujące się do wyrównania do 1000 zł. Jeżeli w trakcie pierwszych 26 tygodni będą otrzymywać 100% pensji, a podczas drugiej części urlopu 60%, to w tym drugim przypadku kwota może być niższa niż 1000 zł i otrzymają wyrównanie od państwa.

Urlop wychowawczy i urlop ojcowski

Urlop wychowawczy można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. lat. Może on trwać maksymalnie 36 miesięcy i być podzielony na najwyżej 5 części. Jest on jednak bezpłatny. Przynajmniej jeden miesiąc musi przypadać drugiemu rodzicowi. Jest możliwe wykorzystanie go przez drugiego rodzica w czasie, gdy drugi przebywa na urlopie macierzyńskim lun rodzicielskim. Poza tym ojcowie mają prawo do płatnego urlopu ojcowskiego, który wynosi 14 dni i może być wykorzystany maksymalnie w 2 równych częściach do momentu ukończenia przez dziecko 2. roku życia.

Polecamy: Gdzie bezpiecznie na wakacje 2017?