Stary Młyn Muzeum Dawnych Rzemiosł Żarki

park naukowy Żarki

W Starym Młynie w Żarkach tradycja łączy się z nowoczesnością. Na dzieci czeka tu mnóstwo zabawy i nauki.

Żarki to miasto pod wieloma względami niezwykłe. Choć niewielkie, ma ciekawą historię i zawsze stanowiło ważny punkt na mapie regionu. Już od średniowiecza rozwijało się tu rzemiosło i handel, a także młynarstwo. Niemały udział w rozwoju gospodarczym miasta miała też spora mniejszość żydowska, która w XIX wieku stanowiła aż 27% mieszkańców. Historia miasta, które na przestrzeni dziejów przetrwało wielki pożar, represje po powstaniu styczniowym, utratę praw miejskich i masowe egzekucje podczas II wojny światowej, musi budzić podziw i warta jest opowiedzenia. W Muzeum Dawnych Rzemiosł przedstawia się Żarki, pokazując pracę ludzi, którzy tworzyli to miasto. Warto tu zajrzeć razem z dziećmi, gdy spędza się wakacje na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

rodzinne atrakcje Żarki

Atrakcje Muzeum Stary Młyn Żarki

Muzeum, mimo historycznej siedziby (stary młyn elektryczny, który liczy sobie już prawie 100 lat), jest placówką nowoczesną i interaktywną. Ma charakter parku naukowo-technicznego. Poznajemy pięć głównych rzemiosł rozwijających się w Żarkach od wieków: młynarstwo, piekarstwo, szewstwo, bednarstwo i kołodziejstwo. Jednocześnie, z każdym stanowiskiem zgłębiamy historię miasta, odkrywamy jego tajemnice i spotykamy zasłużonych dla niego ludzi. W Starym Młynie można nawet z nimi porozmawiać!

atrakcje dla dzieci śląskie

Interaktywne elementy ekspozycji w muzeum pozwalają na czynne uczestnictwo w poznawaniu tajników rzemiosł – można tu zobaczyć, jak wygląda beczka od środka i samemu spróbować ją zbudować, przesiać mąkę i zemleć zboże na chleb, odnaleźć bajkowych właścicieli butów czy złapać mysz mieszkającą w młynie. Pełno tu multimedialnych gier edukacyjnych. Wszystkiego wolno, a nawet trzeba dotykać. Muzeum organizuje też warsztaty i udostępnia specjalną trasę zwiedzania dla małych dzieci, podczas której przygotowano masę zabaw.

rodzinne atrakcje śląskie

Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn
ul. Ofiar Katynia 5
42-310 Żarki

Więcej szczegółów tutaj